lunes, 20 de enero de 2014

CULITO VEO, CULITO DESEO

Chimo Lanuza

20 de juliol del 2004

Es una pena no tindre una memoria d’elefant, pero espere saber utilisar adequadament la poca que en este moment vaig a utilisar.

A ningu ha d’estranyar que les nacions, quan no existixen, es poden inventar (igual que s’inventen, si, senyors, les ortografies i els programes informatics). A nosatres els valencians esta premisa encara nos estranya menys que a uns atres: l’experiencia nos diu que els catalans, de no tindre gran cosa, ¡caram!, han acabat donant l’impressio de que son un gran poble, una gran nacio i, inclus, que s’està cometent una gran injusticia en ells en no consentir que es constituixquen en una nacio i en un estat independents.

Pero es que les coses no es fan aixina, senyors catalans. U es pot inventar -com fan vostes i han fet molts atres- els fonaments d’una nacio. Roma es va inventar un passat glorios i d’orige mitologic a través de l’aportacio de la “Eneida” de Virgili. Castella comença a potenciar l’orgull castella utilisant mitos com el de “El Cid”, Catalunya s’inventa no se quins roders, martirs i rebels contra l’opressio espanyola que no es sostenen ni en ciment, ¡en fi, per a que continuar!

Venía dient que u es pot inventar la seua propia historia (i la seua propia ciencia, i la seua propia filologia...) com fa Catalunya, tot siga per la patria... pero lo que no es pot fer es construir una nacio a costa de fer desapareixer i a costa de destruir a unes atres, apoderant-se de la seua historia, la seua lliteratura i tot allo que consideren que ve a fer gran la fantasmal nacio catalana.

¿Voleu eixemples?... Puix tot, ya sabeu, resulta que tot lo valencià es catala. Aixina no es fan les coses. ¿Encara estranya ad algu que tingam prejuïns contra els catalans? No em servix quan se me diu: “¿Pero tu que tens contra els catalans? Tens dret a estar contra els valencians pancatalanistes, pero no hi ha motiu per a estar contra els catalans”. Be, aixo queda molt be, molt en la llinia del respecte i la tolerancia i tot aixo que està tan de moda (i que yo personalment practique diariament perque m’ho crec)... pero que es preten que a soles tinga una direccio: de mi cap als catalans i no dels catalans cap a mi. Perque una cosa està molt clara: si no existiren els catalans, no existiria el pancatalanisme. Aixina de clar. I els catalans no intervenen plantejant-se si lo que els seus correligionaris d’aci estan fent es just, correcte, respectuos, llegal, democratic... Ells no diuen res; si a la llarga els beneficia, benvengut siga. I mai els podrem acusar d’actuar “directament” ya que utilisen als mercenaris valencians pancatalanistes.

Digam que els catalans tenen perfecte dret a promocionar-se organisant la coentor eixa del “Forum” de Barcelona que a ningu li interessa; pero be, tenen dret. Ya els pagarem tambe en el seu dia els seus jocs olimpics... Pero no hi ha dret a que, en albirar els beneficis personals, empresarials, promocionals i etcetera d’una convocatoria com la que va a organisar-se en Valencia –la Copa d’America-, ara va i nos la volen “furtar”. Pero ya està be, senyors meus, sempre igual (¿fins fa gens no sabien de l’importancia que te esta activitat de caracter internacional?).


Ya està be, senyors catalans, que es que “Culito que veo, culito deseo” .

No hay comentarios: