lunes, 20 de enero de 2014

CRITERIS I MANAMENTSAcabem de viure uns dels fets mes clarificadors que mostra, ya no tant la realitat valenciana, com la realitat dels agents socials que n’intervenen.

El Dea de la Seu, Sr. Arnau, qui militant en el Valencianisme - en concret formant part de la maxima Institucio que academicament ho representa, la RACV- va consentir  en formar part, d’eixa farsa naixcuda del pacte d’estat antivalencianiste, obviament, entre el PP i el PSOE, es a dir de l’A.V.LL., a canvi d’un sou d’alt eixecutiu i de tindre obertes totes les tribunes oficials i, reconeixcuda oficialment els seus merits a partir d’eixe moment.

La cosa no passaria per representar una patética escena de pessebrisme més, lo que deixa en evidencia, per una part el nivell de decadencia de nostra Societat, i per atra la talla moral dels implicats.

Pero es dona la circumstancia agravant de que el sr. Arnau es membre relevant de l’Iglesia Catolica valenciana, i , que no nos oblidem, està obligat pel seu vot d’obediencia a l’Arquebisbe i al Papa.

Com era llogic d’esperar, el Valencianisme ha mostrat la seua indignacio davant de la incoherent actitut del sr. Arnau, be davant de les Autoritats eclesiastiques, be publicament en temples i actes religiosos. La reaccio del sr. Arnau ha segut, no la de rectificar (que segons diuen es de savis) si no la de dimitir com academic de la RACV perque “no compartiu els criteris actuals de la RACV”.

I aplegats ad eixe punt - segurament per motiu d’una escasa base teologica i catequista- resulta que em pert.

¿A quins criteris es referida el sr. Arnau?

Com podriem pressumir al trobar-nos en el camp academic, i considerant la qüestio a debat, el sr. Arnau com a academic de la RACV (carrec gratuït) sostenia l’existencia de l’Idioma valencià, pero ara a l’incorporar-se a l’AVLL (carrec molt ben pagat) ha descobert que l’Idioma valencià no existix.

Pero tornant, a la seua possicio, éll continua firme en la seua “conviccio científica”, i es en el criteri de la RACV en el que no està d’acort. A l’hora ¿voldrà referir-se el sr. Arnau qué en lo que està d’acort es en el criteri de que els academics estiguen remunerats? I per cert de quina manera.

Pero abstraent-nos des d’una perspectiva mes ampla de lo eclesiastic, observarem com es dona en tot el Mon la mateixa política eclesiastica, consistent en procurar una identificacio Iglesia-Poble. Aixina, per eixemple ho estem observant entre els bisbes vascos i la Societat vasca, o en els bisbes andalussos i la Societat andalussa, o en els bisbes nortamericans i la Societat nortamericana.

Pero ¿ i els bisbes valencians i la Societat valenciana? ¿Existix eixa vocacio d’identificacio Iglesia- Poble?

Evidentment, no. Lo que deuria preocupar als que ne tenen una preocupacio per a compendre la problematica de la Societat en la que viuen es el per qué d’eixa situacio atípica.

Potser, i dic, que nomes puga ser perque este Poble nostre no es fa responsable del seu Desti, i mentres “els de fora” siguen “els amos de Casa”, no es farà lo que nos interessa als que vivim dins, sino lo que els interessa “als de fora”.

I a tot aço, ¿ a on para el  mensage pastoral que predica la jerarquia catolica? Continue perdut.

Josep Ballester Soler

Alacant (Valencia)

No hay comentarios: