jueves, 13 de agosto de 2009

PRESENTACIODes de fa mes de vintincinc anys que els valencians estem patint, en la complicitat dels politics que mos governen, la catalanizacio del nostre Regne de Valencia.
En esta lluita figurem com a oposicio als interessos politics els "blaveros". El blaverisme naixque quant s'estava gestant la preautonomia valenciana, alla per finals dels anys setanta del passat sigle.
Y naixque com a oposicio a les actituts politiques dels parlamentaris que, en sa majoria, volien convertir la nostra terra com un apendix mes de Catalunya.
Els anys posteriors han segut nefastos para la terra valenciana, com a consequencia de l'actitut politica y de la passivitat de molts valencians que, per lo seu pasotisme en esta brega, estan contribuint a la despersonalisacio del nostre poble y al genocidi cultural que es cernix sobre totes les senyes d'identidad que, des de temps inmemorials, mos caractericen com a poble diferent y diferenciat del resto dels d'Espanya.
La lluita "blavera" seguix y, encara que les forces valencianistes estan prou mermaes, sempre hi han quins seguixen defenent els seus arrails valencians, entre els que, per supots, em trobe yo, respalat per la meua familia mes propera.
Per mig d'este blog vullc donar a coneixer alguns articuls firmats per mi, alguns d'ells publicats en distints mijos de comunicacio, especialmente per internet, a on tracte de fer saber o donar a coneixer totes aquelles traicions que el Regne de Valencia está patint per causa del catalanisme actiu, del pancatalaniste valencià y de la tibiea de molts valencians, que en lo seu pasotisme, contribuixen a l'afonament de la grandea de la nostra terra.
Si puc conseguir que, per lo manco, algu lligga el meu blog, em donare per satisfet y, per supost, si hi ha mes d'u, aixo ya sera motiu de gran felicitat pera mi.
En la meua salutacio pera tots.
Russafi.

3 comentarios:

Al-Balanci dijo...

Enhorabona per el teu blog i te anime a que el ompliges en tots els teus escrits i dones a coneixer tot el mal que els de tramontana i els porritos dels politics Valencians que mos des-gobernen mos estan causant.
Al-Balanci.

0=€:::JOSE::> dijo...

Benvingut Russafi, espere que no faces soles este articul, seria una llastima no trobar un blog com este actualisat.

Valencià es llengua. dijo...

Benvingut a la lluita germà. Hem d'acavar en el catalanisme i el centralisme que tant de mal mos fan a Valéncia, un centralisme cara a Madrit i un atre cara a Barcelona.

¡Soles volem Valéncia!
Salutacions