sábado, 7 de noviembre de 2009

FUNDACIO DE L’ORDE DE MONTESA

El Temple era una orde militar com la de Calatrava y la de l’Hospital. En aquell temps (mos referim a la segon mitat del sigle XIII, coetani en lo regnat del rei Jaime I el Conquistaor, els mahometans es proposaven conquistar lo mon a fi de desarrelar el cristianisme y impondre per la força la religio mahometana. Per aixo hi havien ordens militars integraes per religiosos que en temps de guerra defenien en les armes la civilisacio cristiana.

Haventse acusat en França als Templaris de greus inmoralitats, lo nostre rei Jaume II aconsellat de l’inquisior general, donà manament de detencio preventiva contra tots els templaris dels seus dominis, convocantlos a un tribunal constituit en l’iglesia de Sant Domenec de la nostra ciutat. Ad alguns varen fugir disfrassats, atres es varen resistir en les armes en ses castells especialment Penyiscola, hasda que varen ser rendits, pero el tribunal presidit pel bisbe de Valencia Despont no trobà en els cap de delictes dels que eren acusats. Tambe lo Concili Provincial de Tarragona va proclamar l’inocencia dels templaris el 4 de novembre de 1.312.

No era, puix, qüestio d’inmoralitat, sino la vengança de Felip el Fermos el monarca frances, que no va dubtar en calumniarlos per tal d’arreplegar les seues riquees. Aquell home sen s’escrupuls feu morir en la foguera al gran mestre Jacob Molay, aconseguint del Sant Pare Clement V la supressio de l’esmentà orde militar y s’apoderà dels seus bens que era lo que ell hi havia desijat.

Jaume II El Just va procedir d’una manera mes digna, puix que a l’adornarse que el Temple hi havia segut suprimit per la llegitima autoritat de l’iglesia, ell mateix va fundar una atra Orde religiosa-militar nomenantla de Montesa, que en l’esmentà poblacio del Regne de Valencia v’establir la casa del Gran Mestre y esta nova orde arreplegà tots els bens de la disolta. (Hui podem contemplar en la porta de l’edifici de l’iglesia del Temple de la nostra Ciutat, -actualment Govern Civil- l’escut de la Orde de Montesa).

Esta nova orde va ser aprobà pel papa Joan XXII el 10 de juny de 1.317. El Comanaor d’Alcanyis en representacio del Gran Mestre de Calatrava, va impodre l’habit al primer Gran Mestre de Montesa, Guillem d’Eril, y en aquell moment tambe es donà l’habit a huit cavallers. Tots els pobles, cases, terres y castells que hi havien posseit els templaris varen passar als dominis dels de Montesa.

No hay comentarios: