miércoles, 11 de noviembre de 2009

EL NOSTRE HIMNE

Per: Pep Guillen y Milla

Tenim molt clar quin es l’himne de la nostra terra valenciana: El que va compondre el mestre Josep Serrano en lletra del poeta Maximilia Thous pera l’Exposicio Regional Valenciana de l’any 1909. Hinme acceptat pels valencians com a propi de la seua particular idiosincrasia.

No obstant, en el devenir dels temps y com a consequencia de la marginacio que al nostre Reine se li te des del resto d’Espanya y del govern central, per motius que tots coneguem: manca d’agua, presuposts generals discriminaors, miserables inversions en infraestructures, autopistes, port autonom, alta velocitat, a lo que hi ha que afegir el despreci en que mos nomenem sempre com “el Levante” tot per no voler tan sivol nomenarmos com a “Valencia” etc. etc., tot allo en benefici d’atres autonomies mes acaparaores, considere que –y aço possiblement a alguns els disguste- la lletra que fa referencia a...........

Per a ofrenar
noves glories a Espanya......

deu de ser sustituida per

Tots baix els plecs
de la nostra Senyera.......

Esta sustitucio –que alguns ya la cantem des de fa temps- no es nova ni molt manco., puix tinc referencies de que l’unica documentacio que es conserva d’esta modificacio es una fulla publicà per la Junta Fallera d’Alzira, en temps del Franquisme, 1955.

Per als que diuen que el nostre himne es un invent de la dreta reaccionaria, -un incis: desconec si el mestre Serrano tenia filiacio politica, pero si que sabem que Thous era comuniste- hi ha que fer referencia a lo que en el mateix llibre deixa constancia “La Correspondencia de Valencia” –quin director fon Maximilià Thous- del dissabte primer d’agost de l’any trentasis que comenta:

No hay comentarios: