lunes, 9 de septiembre de 2013

AVLL: OCULTAR PER A DIR

AUTOR: TONI FONTELLES


 No som dignes, alguns, de tindre l'Academia Valencia de la Llengua que tenim. En lloc de tres hores de religio en l'ensenyança obligatoria, lo que s'hauria d'implantar son cursos accelerats d'hermeneutica, a banda de llingüistica, retorica i analisis del discurs. A soles aixina podrem interpretar els vagarosos i criptics texts que graciosament nos brinda la AVLL.

 Ya en el dictamen del Consell Valencià de Cultura –i en la posterior llei de creacio de la AVLL– s'especifíca: "El valencià, idioma historic i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema llingüistic que els corresponents Estatuts d'Autonomia dels territoris hispanics de l'antiga Corona d'Arago reconeixen com a llengua propia". En el seu moment ya vaig desencriptar el paragraf que, en llenguage comu, diu: el valencià forma part del catala.

 Se sabia que mes tart que pronte anava a tindre lloc l'encontre "formal" i "oficial" entre la AVLL i l'Institut d'Estudis Catalans, fon el dia 17 de juliol. Les dos institucions acordaren colaborar. Immediatament es produi la "guerra de comunicats". Mentres el IEC parlava de "la mateixa llengua comuna", la AVLL preferia "estudiar el mateix sistema llingüistic" (LEVANTE-EMV, 18-7-03). Es una simple qüestio lexica, pero el fondo es el mateix, els dos es referixen al "catala". De totes les maneres, reitere que la d'aci no acceptarà res que previament o simultaneament no accepte el d'alla (aço es denomina: subordinacio de fet).

 L'atra perla es l'informe de la seccio de Foment i us del valencià, aprovat el 23 de juliol, a on es recomana als politics: "incloure en les certificacions de coneiximents del valencià del professorat, aixina com dels graduats o llicenciats que opten a la docencia, les titulacions universitaries especifiques dels estudis superiors de valencià, aixina com les equivalencies corresponents". Aço es traduix en: la AVLL demana el reconeximent de les titulacions de Filologia Catalana per a impartir el valencià (la redaccio tan retorçuda i fosca feu que el periodiste que avançava la noticia, LEVANTE-EMV, 22-7-03, haguera d'aclarir el significat de la frase).

 Aço fa pensar que hi ha una instruccio secreta o implicita, de caracter politic,  per la qual encara no pot apareixer explicitament el terme "catala" baix ningun concepte i que cadascu "pot interpretar-ho" com vullga, segons la presidenta A. Figueres (LEVANTE-EMV, 24-7-03). La Sra. Presidenta s'enganya o nos enganya, la titulacio en qüestio s'accepta extensionalment. Com dic, la norma sobreentesa no es obstacul per a que s'afirme que: el valencià forma part del catala, el IEC i la AVLL estudien el catala, o els tituls de Filologia Catalana son valits per a impartir valencià. Aço es lo que han fet i aplaudixen el "valencianissim" PP i el "catalaniste" PSOE. I els que ho denunciem publicament som uns "radicals".


 ¡Encara com tinc nocions d'hermeneutica!, perque si no no m'enteraria de res que es lo que els ocorre ad alguns catalanistes que critiquen a la AVLL per "secessionista"... ¿de que?

No hay comentarios: