viernes, 12 de mayo de 2017

"REGNE DE VALENCIA" DENOMINACIÓ POLITICAMENT CORRECTA


Autor: ilicità
---------------

A voltes he llegit a gent burlantse de que algú utilisara el terme "Regne de Valencia" per a referirse a la nostra Comunitat Autonoma Valenciana. - ¿ A on està el rei ? - diuen en sorna.

Pos be, a lo millor resulta que si que podem tindre rei (en el cas de que vullguerem ser un regne).

Yo convide a dos coses: una es coneixtre un poquet mes lo que va ser la "Corona de Aragó" (i també la "Corona de Espanya"), i la atra es saber que diu la Constitució Espanyola en relació al tipo de "pais" en el que vivim.

En quant al primer asunt, la Corona de Aragó se caracterisava perque una mateixa persona era el "propietari" dels diferents territoris que la formaven. Territoris que se mantenien independents els uns dels atres.
O siga, el Regne de Valencia tenia com a rei a un "senyor", que resulta que també era rei del Regne de Aragó, en el Regne de Mallorca tres quarts de lo mateix i en els condats catalans prenia el titul de conde (He nomenat els territoris que han arribat fins nostres dies com a part de Espanya).
Quan se va formar la Corona de Espanya (materialisada quan el net dels Reis Catolics, Carlos I va ser nomentat rei), la cosa va continuar de la mateixa manera. En havien territoris independents (entre ells el Regne de Valencia), i cada un de ells tenia com a titular a la mateixa persona (que prenia el titul de rei, conde, marques segon la categoria del territori al que representava).
No seria sino dos sigles despres, en el rei borbó Felip V i el seu "Decreto de Nueva Planta", quan tota eixa independencia va deixar de existir i se va centralisar la Corona de España (lo que vol dir mes o menys que els territoris deixaren de aplicar les seues lleis i van tindre que aceptar les castellanes i la llengua castellana en els assunts oficials).

Pegant un salt i arribant als nostres dies podem fermos la pregunta de en quín tipo de "pais" vivim.
Tenim un rei, per tant mes de uno pensarà que Espanya es un regne. No obstant si llegim la Constitució (al menys fins yo he arribat), la paraula "regne" no apareix per cap lloc.
A Espanya se la definix com a "Estat Espanyol" o "Nació Espanyola" politicament constituida com una "Monarquia Parlamentaria".
O siga que la definició de Espanya com a "Reino de España" no se contempla per cap lloc i per tant no es ni oficial, ni tampoc es el terme representatiu de lo que es Espanya (encara que tinga rei).

Lo que si té Espanya es una "Corona Espanyola" (açó si ho replega ben clar la Constitució), representada per la figura del monarca en qüestió ("Jefe del Estado") i que se regix per unes normes sucessories determinades. En cap moment se parla de normes sucessories del "Reino de España".

Aixina pues, si resulta que Espanya te una "Corona" (i no simplement un "regne"), i ya havem vist que baix este model politic se poden agrupar tota una serie de diferents territoris, independents entre ells, pero dirigits tots per una mateixa persona, entonces, no hauria ningun problema en nomenar o reconvertir la nostra "Comunitat" en un "Regne" (de Valencia), ya que la persona que mos representaria com a rei seria el mateix que tenim ara ("Jefe del Estado") i que es el titular de la "Corona de España".

De la mateixa manera que antigament el Regne de Valencia va ser part de la Corona de Aragó i despres de la Corona de Espanya (mantenint les seues lleis i costums diferents als dels atres territoris de la corona), hui en dia també es politicament coherent aplicar el terme de "Regne" a la Comunitat Valenciana ya que Espanya continua sent una "Corona".
 


Valencià de Elig
http://www.valenciadelig.cjb.net

Editado por valenciadelig, Viernes, 4 de Junio de 2004, 03:10


No hay comentarios: