miércoles, 10 de mayo de 2017

REACCIO ANTI-AVL

 Autor: D. Pons - Valencia.


Per raons de espai i de temps no vaig a recordar en este moment els detalls de la trampa letal que el PP i el PSOE tenen prepara per a fulminar sense contemplacions a la nostra benvollguda i ancestral Llengua Valenciana.
A Partir de la creacio de la academia sense nom, les normes del Institut d'Estudis Calalans seran totalment oficials en el Regne de Valencia, al igual que a la Llengua Valenciana se li podra nomenar oficialment catalá. Insistixc totalment oficial. Sobre els, academics, tampoc es menester aclarir que van a ser majoritariament catalanistes que neguen la existencia de la Llengua Valenciana i que consideren al valencia com un simple dialecte malparlat del catalá. Tota esta "gracia, valencians esta arreplegá en la Llei de Creacio de la AVL (entre atres barbaritats mes) i si algu vol tíndre el "gust" de llegirla, posiblement li entre una malicia i una impotencia desesperant deguda a esta traicio sense precedents. De ahí que el "senyor" Puyol i els seus, celebraren per tot lo alt esta aberracio al poble Valencia, Pues ya li va demanar que aixina fora al molt "honorable" Zaplana (aço esta arreplegat documentalment en el magnific llibre "Les claus del pacte de la lengua" de J. G. Sentandreu). Zaplana creu que en aço conseguira la pau del conflicte llinguistic. Si, pero per als catalanistes, pues ya tindran tot lo que volen. Pero per als valencians de pura cepa, lo unic que va a conseguir es tindremos mes en front, en una oposicio í una reaccio que ni Zaplana s'imagina. Farem lo que faça falta, eixirem al carrer sempre que faça falta i anirem a on faça falta.
Valencians, no podem quedarmos en casa mentres esta colla de deshonrats destruix la nostra Llengua
Valenciana, la ]lengua que hem heretat dels nostres antepassats i que els nostres fills tenen que heretar.
Valencians, es hora de que tornem a unflar el pit, de mampendre la senyera en alt i fer lo que mos toca com a
bons fills del nostre Regne de Valencia. No tenen que poder en mosatros.

El GAV: espirit Palleter. Totalment d´acort en el GAV.
La medicina de l´autentic valencianisme, de la esencia del valencianisme, o lo que es lo mateix, del GAV, es l´unica que pot salvar a nostra llengua valenciana i a la nostra personalitat historica. Fa falta el vigor i la força de idees valencianistes clares i contundents, sense complexes a l´hora de defendre els sentiments i la veritat historica i idiomatica valenciana. Que entre en combat directe en el nacional-catalanisme i que entre a favor dels sentiments mes arraïlats i mes profunts dels valencians. Es molt senzill: soles hi ha que estimular eixos sentiments i denunciar durament al PP i atres partits pel cancer catalaniste que alimenten i lo que s´amaga darrere d´eixe proyecte, que es fer els "països catalans". No hi ha ningu en mes integritat valencianista i en les idees mes clares que el GAV, i en particular Juan Garcia Sentandreu. Ell es el gran lider que li fa falta al valencianisme, ell es qui pot atraure a grans mases, ell es qui te una valenciania a prova de bombes i que desperta passio en qui l´escolta, ell es qui transmitix un mensage clar i directe, un mensage de valencianisme coherent, convincent i pur.


No hay comentarios: