miércoles, 10 de mayo de 2017

¿QUO VADIS? SR. MARAGALL

Autor: Joseph Esteve Rico Sogorb
Revista SOM- Juliol 2003

¿Qué cert es allo que grans historiadors afirmaven! Cites historiques en mes o menys trellat com: “els homens son els mateixos, nomes passen els anys » o « l’historia obedix sempre a cicles ».

Hui recorde a un grup de regions que a principis del sigle XX conseguiren constituir-se en una nacio. Fomentant i exaltant els seus amors a lo autocton i el rebuig –odi- a lo alie, arribant a provocar la primera gran massacre mundial.

Els seus esperits de recuperacio i el tornar a l’enaltiment dels valors ancestrals propis en tot el despreci a l’estranger, els dugueren a considerar que paissos limitrofs eren seus, com si es tractaren de propietats, i en algunes ocasions els obtingueren pel vots –Austria- i en atres vegades per la força –Belgica, Holanda, Polonia, parts de França...”.


  

No hay comentarios: