miércoles, 10 de mayo de 2017

¿ QUIN ES EL RESULTAT D'INOCULAR EL CATALA EN LES ESCOLES VALENCIANES ?


AUTOR: FERRER

(Nomes versio en Valencià · Solo versión en Valenciano)


 Tots els estudis i totes les estadistiques ho confirmen: l'us del Valencià està caiguent en picat. El descens de l'us real de la llengua nacional dels valencians es realment espectacular i alarmant. Un dels ultims estudis ha vengut a carrec de l'Academia de Zaplana (AZ) que recentment ha publicat unes sifres ben aborronadores: des de l'any 1995 els valencians que entenen el Valencià han descendit en un 13% i els que ho utilisen en casa en un 30%. A aixo se li hauria de sumar la trayectoria descendent que portava el Valencià abans ya de 1995.

 ¿ A que es pot deure tot aço ? En part a l'inmigracio, cada volta mes numerosa. Pero aixina i tot, este no es un factor que puga explicar un descens tan brusc de l'us en les domicilis com es eixe brutal 30%. En la meua opinio este es el resultat de posar catala en les escoles, de fer estudiar als nostres chiquets un idioma estranger en el que no s'identifiquen i que acaben abandonat per a engrossar el jagant espanyol. Estos son els fruits de 25 anys de "subnormalització llingüistica", d'ensenyar catala en els coleges en l'eufemisme de "valencià", etc.

 Es curios lo que ocorre a les escoles: els jovens estudien l'asignatura de "valencià" (catala) com qui estudia angles o frances, es dir, com un idioma foraneu mes. Estudien catala per a fer unes oposicions o per a tindre una llinia mes en el curriculum, pero despres no ho usen en el dia a dia puix no ho identifiquen en el Valencià en que els parlen els seus pares. Yo domine l'angles correctament pero no per aixo vaig a parlar en angles en la meua familia, en els meus amics o en la meua novia. Ni vaig a preguntar en angles quant costa una barra de pa.

 Una chica de la Facultat, valenciana de les comarques del Sur, valenciaparlant i filla de valenciaparlants, em digue un dia: "El Valencià este es molt rar, es com si fora un idioma estranger, com si estudiarem vasc o algo aixi". Es referia a l'asignatura de "valencià" (ella ignorava que era catala). Per increïble que puga pareixer, els estudiants hispanoparlants trauen millors notes en l'asignatura de "valencià" (catala) que els alumnes valenciaparlants, que troben dificultats per a aprovar l'examen d'un idioma que no es el que parlen en la seua casa.

 Pero despres els hispanoparlants continuaran usant l'espanyol mentres que els valenciaparlants es dividixen entre els qui continuen en el Valencià oral dels seus pares i els qui es passen a l'espanyol, unica llengua escolar que senten com a propia, ya que ni s'identifiquen en el catala ni en l'angles. I es que el 90% dels valencians pensa que el Valencià es una llengua independent i distinta del catala. I si no, fem un referendum i eixim de dubtes. Pero aixo millor que no ¿veritat?, no siga que el guetto catalanufo el perga per dotze gols a zero.

 Aixo de que la reivindicacio d'una Llengua Valenciana independent es un invent de la dreta espanyolera per a impedir la recuperacio del Valencià ya no cola. Sobretot si tenim en conte que José María Aznar "parla catala en l'intimitat", que precissament la dreta espanyolera ("Partido Popular") ha fet oficial el catala en Valencia, creat l'Academia de Zaplana (AZ) i obert mes llinies en "valencià" (catala) que el regim sociata de Joan Lerma. I quin es el resultat? L'us del Valencià ha caigut un 30% des de 1995, segons un estudi de l'AZ.

 A la puta dreta espanyolera li interessa posar el catala en Valencia per a espanyolisar-la i que no es recupere el Valencià. El "Partido Popular" pensa: "Fiquem el catala en les escoles valencianes, aixi els jovens valencians voran que es un idioma estrany i ho estudiaran com qui estudia matematiques: una volta aprovat l'examen ya no ho usaran mai mes. En la practica els valencians seran monolingües (espanyols) i Valencia un gran bastio de l'espanyolisme on mai podra quallar un quart nacionalisme que puguera desestabilisar definitivament l'Estat".

 Donar catala en les escoles obliga als jovens a passar-se a l'espanyol. Un company de Facultat estudià en l'institut en llinia en "valencià" (catala). Hui parla sempre en espanyol. Es diu "efecte bumerang". La gent no s'identifica en els "aquest", "mirall", "robatori", "amb", "clatell" del professor i sí en els este, espill, furt, en, bascoll de la gent real. No parle ya de les Normes del 32; ortografia barcelonina i extremadament complicada que imposibilita l'us generalisat del "valencià" (catala). Es esta una ortografia del segle XV feta en el segle XX.

 Potser aumente l'"us virtual" del "valencià" (catala): el que diu que ara hi ha mes rotuls en catala o que els jovens es trauen titulets per la Junta Qualificadora que despres mai mes tornaran a usar. Pero tots sabem que l'us real del Valencià recula perillosament des de fa 25 anys. Nomes si es dona a les escoles un Idioma Valencià independent que de veritat siga el que parla el poble, farem cami. Si no, dins de cent anys el Valencià nomes sera un fosil residual com el lleones, idioma majoritari de Lleo a principi del segle XX i al borde de l'extincio hui.

 Per desgracia, cada dia som mes espanyols i menys valencians. Aquells que somiaven en els "Païsus Imaginaris" que s'hi vajen oblidant; gracies precissament al seu delirant imperialisme pancatalanufo els valencians ens precipitem cap als Països Castellans. I anem en turbo i l'accelerador chafat al maxim. El "valencià" es cada dia mes una llengua estrangera i peregrina per als propis valencians. Sigam aixi, i dins de 50 anys n'hi hauran tres Castelles a l'Estat; Castella-Lleo, Castella La Mancha i la Castella Valenciana, es clar.
 
  


No hay comentarios: