viernes, 12 de mayo de 2017

RESISTENCIA
La resistencia que el poble valencià opon al proces de catalanisacio a que està sometit, es prova incontrovertible de sa condicio de llengua. Si no heu fora, no opondria resistencia. Aço deguera fer pensar un poc als “cientifics” que d’allo s’ocupen. En l’unica llengua d’Europa que des de l’etapa hitleriana y sa secuela yugoslava està somesa a un proces d’absorcio, que te ademes molt definides tonalitats d’orde extern. Em referixc, clar està, a l’identificacio llengua-cultura y ses implicacions politiques... La lliteratura valenciana la creen uns homens arraigats en sa terra y en plena consciencia de sa valencianitat; y la creen en son propi idioma, en el que parlen en ses relacions mercantils y amororses, en el diari bregar o en la vida entranyable de la familia y en l’oficial en ses autoritats... Es una lliteratura que ix del viure y del sentir inalienable dels valencians y es, per tant, s’especule quant es vullga, incontrovertible y clamorosament valenciana.

                                                                              Josep Angeles Castelló

                                                                               Profesor de l’Uuniversitat de Florida, EEUU. 

No hay comentarios: