domingo, 20 de noviembre de 2016

NEGOCIACIONS A LA BAIXA

Autor de l'articul: Enric Llorens Fuster

Canal 9 feu una llista de 500 paraules valencianes. Tarancón les ha deixat en 200. Te igual, ningu fara cas d'elles, tant si son 200 com si son 500. El P.P. continua en la seua faena de destruccio i liquidacio del valencià.

No se lleven de damunt la vergonya (es una manera de parlar, no la coneixen) de destacar 200 paraules (que ningu ha vist) com a genuïnament valencianes. Clar, si nomes eixes son "genuïnament valencianes", totes les atres ¿qué son?.

 S'han vist agarrats en la seua torpea, i ara no saben com eixir de l'embolic. Tota la semana ha vist un goteig de noticies sobre la llista de paraules i sobre inventades diferencies entre Conselleria i l'Academia de Zaplana. Finalment reduides a 192 (continua la subasta a la baixa, com els preus del peixcat), han deixat clar que estes parauletes no son d'obligat compliment i que les formes genuïnament catalanes tambe son correctes en valencià. ¡Faltaria mes!

Tot filtrat en informacions de calculada ambigüitat, per a enganyar i mal amagar la seua obediencia catalana. A voltes se referixen a un fantasmal diccionari i a una anunciada gramatica normativa per a resoldre la questio, l'imaginaria questio.

No cal dir que tot es fum i burumballa. El diccionari i la gramatica estan fets des de fa anys: Son les oficials de l'Institut d'Estudis Catalans. Els maquillaran llaugerament i els publicaran com a propis, aprofitant un mes d'Agost qualsevol.

Un diari de Valencia, millor dit, de "Levante", ha estat referint-se durant anys a la RACV com la "Academia de Casp". Ara l'unica Academia de Casp, ya sabem quina es. Ell i els demes membres de l'AVLL que encara son academics de la RACV haurien de tindre la dignitat de dimitir d'una de les dos. Com a caramull del pastiç les host murcianes han re-pactat en el P.S.P.V. una Comissio de la Llengua. En estes questions, ni els socialistes fan folga general, ni la dreta espanyolista pert el temps.¡Estem salvats, vertebrats, i apanyats!

 (17/06/02)


No hay comentarios: