domingo, 20 de noviembre de 2016

MES ENGANYS AL POBLE VALENCIA


Autor de l'articul: Pep Guillen

La Conselleria de Cultura, regida pel Sr. Tarancon, manat de l'honorable Zaplana, publicà ahir en el DOGV les bases de les convocatories dels concurs oposicions per a cubrir 800 places del cos de mestres.

Els aspirants han d’acreditar el coneiximent dels idiomes oficials de "la Comunitat", tant escrit com oralment i, en un alardo “d’honradea i coherencia politica” si, asi, entre cometes, no estan exents de les proves de valencià els que a soles tinguen el titul de Filologia Catalana. Ya vorem que passa en aço, puix el cartagines no ha demanat, que yo sapia, la deshomologacio a nivell del Ministeri de Cultura.

Hi ha catorze tituls i/o acreditacions en les que en totes elles s’anomena “el valenciano” res de llengua i molt menys d’idioma valencià. Per tant els que estiguen dins d’eixos coneiximents no tenen el perque fer la prova de valencià. I ahí es on se planteja l’engany a l’opinio publica. Com ya sabem les catorze titulacions de marres tenen com a base el catala pur i dur, el que se dona en les escoles, instituts, facultats, administracio, etc.

En fi, que el tal Sr. Zaplana vol congraciar-se en els seus amics de la “Taula per l’Ensenyament” que ya coneguem que son els professorets mes radicals-catalanistes i, tambe en els valencians al concedir-nos, per la seua magnanimitat, les 192 paraules que ha incluit en el primer acort catalaniste pres per l’AVLl. Tot manco llevar de l’ensenyança el catala, tot manco abolir l’AVLl com estem demanant un ampli sector dels valencians, tot en tal de marejar la perdiu. Ya es l’hora de que el poble s’adone d’una vegà per totes i es rebele contra el foraster exigint la LLENGUA VALENCIANA, Normes d’El Puig. Exigint lo que nos correspon com a poble diferent i diferenciat.

Pep Guillen. 11 de maig del 2.002

o!

Imagines 100.000 valencians firmant a favor del catala, els Païsus Imaginaris i el catalanisme? En una novela d’ Isaac Asimov potser. Al mon real, impossible. Este 15 d’ Octubre de 2004 passarà als anals de l’ historia del valencianisme, junt a la manifestacio del 9 d’ Octubre de 1977, quan un millo de valencians eixi als carrers per a reclamar l’ autogovern o el 13 de Juny de 1997, quan mes de 500.000 valencians es manifestaren a favor de l’ Idioma Valencià i contra el catalanofascisme. Esta iniciativa –junt a les 15.000 firmes que Sentandreu arreplegà per a reclamar l’ oficialitat del Valencià a l’ Unio Europea (UE)- ha segut una bona pedra de toc per a Coalicio Valenciana. Que el valencianisme politic torne a tindre representacio a les Corts es mes factible que mai.

No hay comentarios: