domingo, 20 de noviembre de 2016

MOSATROS DIGUEM ¡NO!

Societat de Filologia Valenciana

Els Jurats de la Societat de Filologia Valenciana volem manifestar al Govern de la Generalitat i a tot el Poble Valencià que, davant la flagrant illegalitat que supon l’inconstitucional modificacio de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, per mig del subterfugi de l’aprovacio en caracter prescriptiu de l’informe de l’Academia Valenciana de la Llengua, convertida inopinadament, en la maxima complicitat del Govern valencià, en institucio llegislativa, a on es proclama de forma arbitraria i capciosa l’identitat llingüistica entre l’idioma valencià i el subdialecte barceloni normatiu, normativisat per l’Institut d’Estudis Catalans, pera les autonomies de Catalunya i de les Balears, que:

Mosatros ¡Diguem No!: A l’imperialisme llingüistic i cultural del partits pancatalanistes -CiU i ERC- i dels seus cooperaors necessaris PPCV-PSPV-EU.

Mosatros ¡Diguem No!: Al fascisme que supon la modificacio de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, de forma antidemocratica, per mig d’una Academia al servici d’interessos politics i economics antivalencians.

Mosatros ¡Diguem No!: A l’etnocidi de la cultura propia del Poble Valencià, a canvi de pactes de governabilitat entre del govern central espanyol i partits imperialistes i independentistes catalans.

I, en conseqüencia, demaném, a tots els valencians que es movilisen en defensa de la seua identitat colectiva, de la seua personalitat com a poble, i dels seus drets colectius.

Fem una crida a la desobediencia civil a qualsevol directriu llingüistica provinent de l’Academia de la Valenciana de la Llengua i del Govern de la Generalitat Valenciana.

Demanem el processament, per causa de prevaricacio, i l’inhabilitacio de tots i cada u dels academics que votaren a favor del citat informe prescriptiu anticonstitucional.

Exigim la dimissio immediata, per manifesta indignitat, del Sr. Francisco Camps, president que hauria d’haver segut de tots els valencians.

Solicitem de tots els valencians que eixercixquen el seu dret constitucional a l’exigencia democratica de la responsabilitat politica als partits co-autors de la violacio juridica de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (PP-PSOE-IU) i la seua censura en les urnes.

MOSATROS DIGUEM
¡SÍ A LA LLENGUA VALENCIANA!
¡SÍ A L’ESTATUT D’AUTONOMIA!
¡SÍ A LA DEMOCRACIA!

No hay comentarios: