domingo, 20 de noviembre de 2016

"MARAGALL, L'A.V.L. I LA FALSA "UNITAT DE LES LLENGÜES"


Valenciàd'Elig
6 de novembre del 2004


"Zapatero justificó la presentación [en la Unión Europea] de los cuatro
textos con TRES traducciones [de la Constitución Europea] remitiéndose a lo
fijado en la Constitución española y en los Estatutos de autonomía".

Ni a Maragall, ni als seus socis de govern català pareix haverlis sentat be
el que Zapatero optara per fer valdre la llegalitat vigent i presentara
davant de la Unio Europea la traduccio en idioma Valencià de la Constitucio
Europea.
En un principi Maragall, bufant mes que parlant, digue que portaria a
Zapatero davant dels tribunals per no fer lo que arbitrariament, ell i els
seus socis de tripartit volien, aço es, que se presentara en Europa la
traduccio catalana, pero NO la Valenciana.
El cas es que Maragall ha reculat i ara diu que ya no portarà a Zapatero als
tribunals (encara que no sabem si estara esperantlo en el carrer en els seus
amics pera dirli: "aquestos vots meus t'els tindras que guanyar passant per
l'aro").

Es molt logic que Maragall tire cap arrere, ell sap perfectament que per
eixe cami ho te tot perdut. El govern espanyol te la obligacio per llei de
no excloure cap llengua co-oficial reconeguda en el Estat Espanyol. I el
Valencià, no ho oblidem, es llengua co-oficial en el mateix ranc i drets que
la resta de llengües co-oficials del estat. Aço es: Valencià, Basc, Gallec
i...¿ quina es l'atra que no me'n recorde..? ¡ Ah, si ! el català de
catalunya (barcelona, tarragona, lérida i gerona).

Ademes, pareix que el senyorito Zapatero deixant de costat el savi refrà
castellà de: "zapatero a tus zapatos", li ha llançat un "petó" a la cara de
Maragall dient aixo de "cuatro textos con TRES traducciones", mensage en
clau que vol dir ni mes ni manco que els catalans han "copiat" el examen als
Valencians i per tant trauran un zero "patatero/zapatero" per la seua
mentira de la (falsa) "unitat de les llengües" Valenciana i catalana.

Estic segur que mes de un valencià se estara preguntant que QUÉ collons li
importa al senyor Maragall, al Carod i a la resta de la colla catalanera lo
que MOSATROS (els Valencians) pugam fer en la NOSTRA Llengua VALENCIANA.
¿ Acas mosatros mos clavem en els assunts dels catalans i anem a sa casa a
dirlis lo que tenen o no tenen que fer ?

Be, la clau de tot este assunt passa per saber quina es la consigna maxima
del nacionalisme colonialiste català: "Una llengua (catalana), una nació
(catalana)".

Per tant, si conseguixen fer creure que el Idioma Valencià es el mateix que
el català i s'accepta aixo, tindran el camp lliure pera "unificarmos" a tots
els Valencians baix la "catalunya gran", "països catalans", "eurorregio",
"arc mediterrani" o com collons vullguen anomenarlo.

D'aconseguir posar al poble i les terres valencianes (del sobira i sempre
independent Reine de Valencia) dins dels "països catalans", catalunya
obtindria molt mes pes politic que anant a soles i podria rebre mes dines
("peles") tant del govern central, com de la Unio Europea (per no parlar de
tota la "matraca" que començaria a donar en el assunt de l'independencia i
el imperi "catalano-català").

El nacionalisme colonialiste català sap molt be que "el tamaño también
importa" i que no es lo mateix dir que catalanes son cinc millons de
persones i quatre provincies, que el doble de tot aixo.

Els catalans lleven ya molts anys i molts dines gastats en la seua politica
manipuladora de fer creure que la Llengua Valenciana i la catalana son el
mateix idioma. Es tant el seu interes en este assunt que quan al PP li van
fer falta els vots de CiU pera governar en Madrit, el senyoret Zaplana
("cartagenero moreno" com "la" de la canço) va tindre que engolir (en gust)
el proyecte de eixa catalanisadora "Academia Valenciana de la Llengua"
(A.V.L.) montada a gust i plaer del catalanissim i molt? honorapple En Jordi
Pujol ("petit" gran home que premià a Zaplana promocionantlo davant del
"catalaniste en la intimitat" Mr. Aznar).

Zaplana a colp de botifarra pujolesca va crear una "Academia Valenciana de
la Llengua" fartida de catalanistes. Mos va clavar la "rabosa dins del
galliner". Mos va donar "CAT per llebre". No resulta gens estrany que els
membres de esta academia no tinguen una atra obsessio (al marge de cobrar
sous de 60.000 euros al any pagats pels Valencians dels seus impostos) que
la de fer creure que el Idioma Valencià es el mateix que el català aplicant
normatives catalanisadores i desnaturalisadores al nostre idioma, o que
vullguen canviar el seu centenari nom de Llengua Valenciana per el de
"catalano-valenciana" o similar (com a escaló previ pera aplegar al de
"català").


Maragall vol trobar consol i soport en la (mes seua que de mosatros)
"Academia Valenciana de la Llengua". Diu que la "academia" reconeix que el
Valencià es el mateix idioma que el català, pero erra el tir perque la
"academia" ni diu, ni pot dir aixo (encara que vullguera - que vol).
La "academia" per les seues competencies (delimitades pel seu reglament, el
dictamen que va fer el "Consell Valencià de Cultura" (C.V.C.) i la seua llei
de creacio), no te cap llegitimitat, ni autoritat pera oficialisar al
Valencià i al català com a un mateix idioma o a dictaminar que perteneixen
els dos idiomes a un mateix "sistema llingüistic" anomenat "català". Tot lo
que faça en eixe sentit no tindra cap validea oficial, per manca de
competencies de la "academia" i sera illegal.

Els pancatalanistes manipulen i falsegen al argumentar que la "academia" si
que pot reconeixer la (falsa) "unitat de les llengües" recolzantse en una
part del dictamen del C.V.C. que diu:

"Sobre el nombre, la naturaleza y la codificación del valenciano...
...El valenciano, idioma histórico y propio de la Comunidad Valenciana,
forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes Estatutos de
Autonomía de los territorios hispánicos de la antígua Corona de Aragón,
reconocen como lengua propia".

De l'anterior frase del dictamen del C.V.C. no se pot traure la conclusio de
que el idioma Valencià pertanga a cap "sistema llingüistic" compartit en el
idioma català o que este "sistema llingüistic" tinga com a nom "català",
perque cap dels "Estatuts de Autonomía" de Valencia, Aragó, Balears o
catalunya (territoris hispanics de la antiga Corona de Aragó) reconeix cap
"sistema llingüistic" com a llengua propia.
Es mes, nomes els estatuts de Balears i catalunya reconeixen al idioma
català com a llengua propia, pero sense considerar al "català" com a
"sistema llingüistic" (I en quant als estatuts de Valencia i Aragó, el
primer parla de "Valencià i Castellà", mentres que en el segon nomes apareix
el "idioma Castellà").


Per tant lo que diu el dictamen del C.V.C. no se ajusta a cap realitat, o
dit en atres paraules, ES MENTIRA i no pot servir pera donar soport ni a
l'A.V.L., ni a ningu, en ambicions de voler unificar al idioma Valencià i al
català com a un mateix idioma.

La gravetat de tot este assunt es que tenim una "Academia Valenciana de la
Llengua" que en conte de velar en honestitat per la nostra centenaria
Llengua Valenciana, lo que tracta de fer es substituir la essencia del
nostre Valencià per la de la forastera llengua catalana. Algo que, de no
posar rapidament remei, acabaria desnaturalisant i destruint el verdader
idioma Valencià.

Per tant, ya es hora de que tots els Valencians alcen les seues veus i
demanen la dissolucio de la catalanisadora "Academia Valenciana de la
Llengua" (A.V.L.), la derogacio de tots els seus dictamens i la creacio de
un nou ent normativisador oficial pera el idioma Valencià, que defenga en
orgull, claritat i honestitat la nostra Llengua Valenciana i la faça mes
proxima i real al verdader Valencià parlat per la societat Valenciana.


Valencià d'Elig

No hay comentarios: