lunes, 14 de abril de 2014

EL BILINGÜISME VALENCIÀ EXISTIA YA EN EL PERIODO IBER-LLATI, ABANS DE CRISTBaltasar Bueno Tárrega (Breu Historia de la Llengua Valenciana – Las Provincias – Giner de 1.999)

(traduccio al valencià per Josep Guillén y Milla)


La caiguda de Sagunt en mans dels cartaginesos en l’any 219 a.C. desencadenó la segon Guerra Punica.

Els Escipions desembarcaren en Ampuries l’any 218 a.C. y escomençaren la conquista y colonisacio de la costa mediterranea, de nort a sur, incorporant ad este territori a un nou mon cultural, el grec-llati, lo que comportaria una important transformacio en tots els ordens, tambe el llingüistic.

Les Guerres Puniques no foren una lluita dels romans contra els indigenes valencians, sino contra els cartaginesos.

Remataes les guerres, derrotats els cartaginesos, els romans es quedaren aci, a la vista de les riquees que trobaren.

Indigenes y colonisaors conviviren perfectament, sense problemes de cap classe.

Els romans dugueren ses costums, cultura, industria, comerç, formes y utils de treball, sa cultura, sa llengua, el llati. El poble iberic es llatinisà.

La ciutat de Valencia hi ha havia segut fundà sobre un “oppidum” iberic pels soldats y veterans que lluitaren baix les ordens de Tito Livio en les Guerres Puniques, l’any 138 a.C.

En este periodo de temps escomençà la romanisacio de les terres valencianes, que s’accentua dos decades abans de Crist, completantse 400 anys despres.

Tant en esta ciutat, com en atres importants del hui territori valencià, al principi subsisti el bilingüisme, convivint les llengües iberica y la llengua llatina.

La llengua iberica, per l’intensa colonisacio llatina, al remat quedà subsumida per esta, la qual acabà convertintse en la llengua hegemonica, la predominant en el territori valencià.

El llati que dugueren aci els soldats y colonisaors romans era un llati vulgar o popular, no classic, que era dels ilustrats, politics y lletrats de Roma. Un llati que donà pas a les distintes llengües romaniques.


Llengues Romans:  “El llati cult s’estacionà, mentres el llati vulgar prosegui el cami de la ruptura de l’unitat llingüistica, que donà orige a l’aparicio de les llengües romançs”.  Josep Vicent Gomez Bayarri.

No hay comentarios: