jueves, 24 de abril de 2014

EL BLOC LLADRA, PER LO TANT CAVALQUEM

Autor: Manuel Latorre

Revista SOM – giner 2003


Com era d’esperar una revista tan plena de continguts con va ser el nostre SOM-“25 ANIVERSARI” no ha deixat indiferent a quasi ningu.. La majoria de les reaccions han segut molt positives, en el mon valencianiste s’ha valorat l’esforç que comporta fer una publicacio d’estes caracteristiques sense tindre acces a subvencions oficials, s’ha aplaudit l’important recopilacio historica que s’ha fet per tal de que la verdadera historia del valencianisme no es perga mai.

Les critiques mes despiadades han vingut, com no podia ser d’atra manera, dels sectors catalanistes i d’eixa nova raça d’ex valencianistes colaboracionistes al servici del poder establit, que al mateix temps es qui els paga,. La seua indignacio es la millor de les recompenses per al nostre treball i la garantia de que la faena està ben feta.

Tambe han agut reaccions mes proximes a l’esperpent i al ridicul que a una atra cosa. Ara resulta que els del Bloc (antiga U.P.V.) de Pere Mayor i Ferran Puchades denuncien al G.A.V. per fer apología del terrorisme en les pagines del SOM, basantse concretament en el reportage titular 25 ANYS-25 ACCIONS.

Se basen fonamentalment per a tan greu acusacio en que enumerem fets historics com: la “crema” de la marfega de l’Ajuntament de Valencia, l’explosio d’un artefacte casolà en la finestra de la casa de Sanchis Guarner i la destroça d’un coche d’un regidor d’esta formacio de Carcaixent.

De la “cremà de la bandera catalana el 9 d’octubre de 1979, no mes dir que el poble valencià va actuar com cregue oportu per tal d’evitar un afront rallant en el desafur, com lo es el fet de pretendre que la Real Senyera passe per baix d’una ensenya que per a nosatres en inavasora. Pot ser que mil voltes ho intentaren i mil  voltes ho impedirien.

De l’atentat d’opereta contra el santo del catalanisme, no me dir que la justicia ya fallà en son dia a favor del nostre presidente de llavors Pascual Martín Villaba, que va se absolt de la denuncia presentada perque s’atrevi a dir que allo ma be va a ser un “autoatentat per a donar-se publicitat”. El juge estigue d’acort en que allo mes pareixia l’explosio d’un masclet que una atra cosa.

De la destroça del coche, a les proves me remet ya que aquell cas va se jujat en dos unics acusats. Pere Pales i Pere Fuste. La justicia investigà, incoà diligencies, jujà i emiti sentencia ferma. Que no vinga ara Ferran Puchades a voler traure rentabilitat política d’un succes del que ells son quins mes han de callar.

En l’actualitat i per eixes bromes del desti ens trobem als mencionats implicats, tots ells militants en el Bloc, junt a Vicent Flor, exsecretari d’Organisacio de Joventut d’U.V. i u dels elements mes destacats de l’extinta J-V., es en l’actualitat membre del Consell Nacional d’este partit catalaniste. Pere Pales i Pere Fuste perteneixen a l’extructura del Bloc en la Ribera (no ham pogut averiguar en calitat de que exactament), s’ha de destacar que l’alta d’estos tardà mes de lo normal en tramitar-se perque el regidor al que li destroçaren el vehicul, es hui responsable de formacio d’eixa comarca.

Els implicats varen ser defesos en son dia per Joan Garcia i Sentandreu, per l’obscur assunt del coche. Tambe volem destacar que en el seu moment ningu d’ells ficha inconvenients en ser assistits pel lletrat del G.A.V., ni en el fet de que este ho fera, com sempre, de manera desinteresada.


Millor faria el Bloc en netejar els seus Consells que en dedicar-se a la caça de bruixes. Si realment volen ficar la cullera en el problema del terrorisme que miren al voltant d’ells i denuncien a totes eixes associacions satelits del catalanisme que son els moviments d’ocupes, els casals populars, les associacions marginals. Perque ell i no nosatres son els que una i atra vegada son condenats a colaborar directament en el terrorisme (en son dia va ser en Terra Lliure i fa poc en ETA) (MDT-PSAN-CATALUNYA LLIURE-TERRA LLIURE), i no vegem cap declaracio, ni cap gest de desmarcar-se d’ells Srs. Puchades i Mayor.

No hay comentarios: