martes, 12 de noviembre de 2013

¿PER A QUAN L’ ESTAT LLIURE ASSOCIAT DE VALENCIA?Autor : Ferrer.
12-9-2005.


La supervivencia de la nostra llengua, de la nostra etnia i el nostre poble depen de tindre o no un estat. Un estat lliure associat es la millor de les opcions per a Valencia. Seriem oficialment un estat, en veu i vot a Europa i al mon i podriem fer lo que creguerem convenient, sense submissions a Madrit i Barcelona, com ara. A mes, mos beneficiariem de compartir la defensa en Espanya i el mercat en l’ Unio Europea (UE), per lo que Valencia no es resentiria gens ni economica ni militarment. Valencia es relacionaria aixina en Espanya de tu a tu.

En la meua opinio, fer de Valencia un estat lliure associat a Espanya i Europa te plena cabuda constitucional puix tal proyecte no planteja l’ independencia sino una semi-independencia, ni la sobirania sino la cosobirania. No es la balcanisacio d’ Espanya sino el canvi d’ un model d’ estat centralista i uniformisador per un atre model d’ estat plurinacional. Com tambe te cabuda a la UE, que accepta l’ estatus de colonia de l’ Ulster i no fica cap inconvenient a un proyecte de cosobirania per a Gibraltar. Llavors... un estat lliure associat ¿per qué no?

El païs deu recuperar els Furs. A mes, la sobirania deu recaure en el poble valencià –i no en el poble espanyol- tal i com passa a Gran Bretanya, on es el poble escoces –no el britanic- qui detenta la sobirania d’ Escocia. L’ Estat Lliure Associat de Valencia s’ investirà de plens poders llegislatius, eixecutius i judicials. El president de la Generalitat –i demes politics- deu ser obligatoriament naixcut en territori valencià i el Rei d’ Espanya sería el cap d’ Estat de Valencia, a l’ igual que la Reina d’ Anglaterra es la reina tambe d’ Australia, Canada, etc.

No cal ficar el crit en el cel davant d’ esta proposta. Puerto Rico es un estat lliure associat a Estats Units, les Illes Cook a Nova Zelanda, el Quebec ho sera en respecte al Canada i fins i tot l’ Unio Europea (UE) es podria interpretar com una unio d’ estats lliures associats. Este model s’ entronca en la tradicio foral d’ Espanya, la qual fon en el passat una suma d’ estats associats: Castella, Arago, Navarra, Valencia, Mallorca, Lleo, etc. Si els valencians disponguerem d’ un estat propi els catalans ya no podrien fer-nos mal. Al fi mos dixarien en pau.


No hay comentarios: