lunes, 12 de junio de 2017

S'ALÇA LA VEDA...¡UI, QUINA RISA! (II)


Autor: Toni Fontelles

En un articul anterior, publicat en este mig, comentava l'acort entre la AVLL i els Editors per als llibres de text. El document va ser aprovat per unanimitat de l'Academia.
Els periodics de l'endema (27-3-04) mostraren el fet de la següent forma:
La Academia de la Lengua pide que los libros de texto eviten prejuicios lingüísticos (ABC)
La AVL aprueba un libro de estilo para editoriales (LA RAZÓN)
La AVL y los editores pactan dar prioridad a las formas genuinas / La Acadèmia rebaja el tono imperativo de su primer informe y da más libertad a los autores (Levante-EMV)
Coincidencias ortográficas con el IIFV (Levante-EMV)
Acadèmia i editores pactan que los alumnos aprendan el valenciano 'genuino' de los padres / Para los libros de ESO aconsejan "eliminar prejuicios" y preservar la convergencia con el "sistema lingüístico" (EL MUNDO)
La Acadèmia da más libertad para introducir las formas cultas en los libros de texto / Se mantine la recomendación a las editoriales para que prioricen la utilización de las formas genuinas del valenciano (LAS PROVINCIAS)
Condicionantes - El modelo más próximo, primero / Filosofía - Esfuerzo por las formas genuinas / Consideraciones generales - "Eliminar los prejuicios lingüísticos" / "El grado de cumplimiento del acuerdo se tendrá que ir evaluando con el tiempo" (LAS PROVINCIAS)
La AVL aconseja a los editores que se priorice el valenciano genuino / La Acadèmia elaborará un manual de estilo orientativo para los libros de texto (Diario de Valencia)
Acadèmia y editores acuerdan las orientaciones para los libros de texto / La AVL incide en la formas genuinas y el sector en su margen de actuación (EL PAIS)
He posat els titulars per a que es veja cóm ho ha tractat cadascu i a ón s'han "carregat les tintes" de la noticia. Quasi tots destaquen un aspecte: "la prioritat de les formes genuines", que coincidix en la "opinio dominant" i tambe en lo que es vol mostrar des del poder politic. Es l'enganyabovos per a no escarotar al personal i per a que el govern del PP puga continuar dient que defen el "valencià", sobretot el "autentic". En l'anterior articul ya vaig mostrar la "perversio" del document i la trampa que incloïa: l'introduccio progressiva de les formes catalanes en detriment de les valencianes "genuines", a les quals desplaçarà finalment... pero clar, aço es dificil de vore, si es que es vol o es pot vore.
La reaccio no s'ha fet esperar molt -tambe ho vaig anunciar: que es reprendria la "Batalla de Valencia". Lo poc que queda del "valencianisme institucionalisat" (eren tots els que estaven, pero no estaven tot els que son), el dia 30-3-04, presentà dos documents: "Manifest dels ciutadans i ciutadanes sobre la llengua valenciana” i “El nom històric de la llengua valenciana”, dels quals es diu que: "Es tracta de dos documents elaborats per especialistes que basant-se en l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Creació de l'AVLL marquen els criteris llingüístics bàsics sense els quals el consens i la pau llingüística no serà possible, aixina com el nom inqüestionable, oficial i històric de o ".
Alli, en la foto, apareixien: L'Oronella, Lo Rat Penat, la Real Academia de Cultura Valenciana, el Patronato Histórico Artístico Cultural de Elche, l'Associacio d'Escritors en Llengua Valenciana i l'Associacio Cardona i Vives.
Es dir, junt ad algun valencianiste que ha persistit en la critica contra la AVLL estaven els que han "justificat" la seua creacio i "han comprés" la presencia d'academics "valencianistes" -a titul personal, si- que li "venien la burra" a la propia RACV, els que en l'informe al Consell Valencià de Cultura -previ al dictamen de creacio de la AVLL- s'oblidaren d'especificar-li quína ortografia volien, o els que difonien que era l'hora de "creuar ponts". ¡Se'ls ha aparegut la Mare de Deu! ¡Benvenguda siga la Mare de Deu Apareguda!
Es altament sospitos -i a soles dic: sospitos- que fins ara no hagen advertit el pervers contengut del dictamen del CVC -aprovat pel pacte PP-PSOE-; ni hagen comprés el preambul i articulat de la Llei de Creacio de la AVLL -que tambe aprovaren juntets PP i PSOE-; ni hagen vist quína era la composicio i la "tendencia" dels academics; ni hagen observat abans la trayectoria de la AVLL del principi fins ara; ni hagen escoltat o entes les critiques que alguns hem fet -tal volta perque nos expliquem entre regular i mal-. Ho deixarém en... curios.
Se que quasi totes les entitats i organisacions tenen "proves documentals" a la ma per a mostrar que s'han opost en alguna ocasio... ho he dit be: en alguna ocasio i poc mes. Cadascu sabra per qué.
Durant estos ultims anys, des de 1998 (13-7-98, aprovacio del dictamen del CVC, i 2-9-98, aprovacio de la Llei per les Corts Valencianes), la critica institucional valencianista ha anat de mes a menys, fins a ser quasi imperceptible, especialment des de la posada en marcha de l'Academia.
Coincidencies de la vida, en algunes ocasions el sector mes "blau" del PP havia llançat alguna invectiva contra la AVLL, pero poc mes... el valencianisme institucional continuava calladet o mirant cap a un atre costat.
Algu dira: pero la ressistencia estava ahi. I tindra rao. Si, estava, per eixemple, en el Segon Congrés de Llengua Valenciana i en els seus organisadors (a on va acudir alguna de les honroses excepcions -que confirmen la regla del "silenci"-). Estava en els que montaven taules redones o es manifestaven contra la AVLL. Estava en internet i alguns mijos digitals que fan lo que poden -i a on yo he continuat escrivint-. Estava en la gent del carrer que podia "traspassar el bosc" de la manipulacio i enterar-se d'alguna cosa. Pero no estava en el conjunt que ara, de colp i repent, s'ha convertit en la punta de llança contra el "fege" de la AVLL. Ahi hi havia -en conjunt- una critica de "baix perfil", i soc
generos; ni tampoc es trobava en alguns mijos impresos que s'estan "despertant" a vore si peixquen algun lluç en esta "guerra". No sere yo qui pose el motiu o els motius per a tals conductes. Es bo que la gent s'ho imagine.
I entre mig, ¿que hi ha hagut? Ya se que hi ha llectors molt llests i espavilats. Des del proces de creacio i constitucio de la AVLL i les primeres actuacions fins ad esta "resposta contundent"... s'han fet unes eleccions generals que ha perdut el PP i que aci, en el nostre Regne, encara ha guanyat, pero ya per poc.

No establire relacions causals entre estos fets, pero... m'ol a que s'ha alçat la veda i me ric... per no plorar.

No hay comentarios: