lunes, 12 de junio de 2017

RUÏNA MITICA.Autor: Ferrer.
26-7-2004.

Pareix obvi que algo ha fallat en la pesima gestio de Terra Mitica, quan esta ha arribat fins i tot a la suspensio de pagaments. El gran proyecte faraonic de l’ ex–president Eduardo Zaplana, es creà en 2000 i a lo llarc de quatre anys no ha fet sino acumular perdues. Teoricament construir un parc tematic en una ciutat tan turistica com Benidorm pareixia una bona oportunitat de negoci –i en principi ho era- de no haver segut per la gestio d’ Edu, un home que dixa deutes alla a on va i que pot afonar els mes suculents negocis en el sol toc de la seua ma.

Per qué este fracas? 1) Una iniciativa com esta deuria ser privada. No es llogic que els principals accionistes de l’ empresa siguen tots ells publics (Generalitat Valenciana, Bancaixa, CAM). 2) Nomes a partir de 2001 es contà en un inversor privat com Paramount, que a mes firmà un contrat pel que no es comprometia a res i del qual s’ ha derivat un cada volta mes acuciant descens de visitants. 3) No es feu un estudi de mercat precis ya que s’ esperava a mes de tres millons de visitants anuals quan en els ultims mesos dificilment s’ arribava al millo.

4) No ha rebut ajuda per part de l’ Estat a l’ hora de facilitar el transport al parc tematic. Aixi es que mentres que hi ha proyectat un AVE que arribe fins a Port Aventura, no hi ha cap iniciativa d’ alta velocitat per a Terra Mitica. 5) La practica totalitat dels espectaculs oferits son puerils, lo qual atrau el turisme familiar, pero no el d’ adults propiament dit, puix no n’ hi ha atraccions adultes com bars o discoteques. 6) Deuria haver-se buscat el consens en l’ oposicio per a evitar aixi una actitut carronyera per part de PSPC, EUPC, i els seus mijos afins.

7) Es feu una previsio de costos poc realista. Hi hague sobrecostos en la construccio: s’ estimava que anava a valdre 45.000 millons de pessetes, i al final foren 70.000 millons. 8) Les preses i el sobredimensionament van ser els que causaren els sobrecostos i la falta d’ un soci tecnologic adeqüat des d’ un principi. En resum, que lo que podria ser una excelent oportunitat de negoci s’ ha convertit en una factoria de perdre diners, gracies a un gestor patetic com Zaplana, qui -com si d’ un Anti-Mides es tractara- convertix en merda tot lo que toca sa ma.

No hay comentarios: