miércoles, 3 de diciembre de 2014

EL TRIST FRACAS DE LA RACV


Autor: Rafa Gozalbes


Ham escomençat l´any en la mateixa cançoneta en que el finalisaren, parlant d´estatuts, els dels polacos i el nostre, encara que practicament no es parle d´ell.

I si l´any passat es parlava d´incloure a la AVL, ara es parla d´idioma valencià i el llisto del 5%, que mes que llisto es la prova de la falta de voluntat democratica dels nostres governants Pero be, sense oblidar estos dos ultims aspectes, el primer em preocupa molt mes perque segons el dictamen de la AVL, es pot utilisar normalment el terme d´idioma valencià i respecte al segon, si es produix l´unio del valencianisme, la barrera del 5 per cent es quedarà molt per baix dels resultats d´esta hipotetica coalicio.

Ara be, he llegit un articul sobre el trist fracas de la AVL, un fracas que molts valencianistes no considerem tal ya que la seua unica finalitat era anar de forma soterrà unificant valencià i catala a nivell llinguistic i sociologic i ho està conseguint a passos de jagant. Per contra, l´autentic fracas ha segut el protagonisat per la RACV que ha consentit la seua marginacio, traicionant als que l´ham defes durant anys de brega i movilisacions, i a banda actua en connivencia en els protagonistes del seu afonament.

Les normes del Puig, han segut abandonaes a la seua sort, la RACV enrocà en si mateixa en mans dels qui busquen un lloc en les institucions, automarginantse d´actes com el II Congres de la Llengua Valenciana o la Gala Homenage al Valencià, i per atre compartint taula i escenari en els dirigents del PP que a canvi de quatre chavos continuen apropiantse d´un ale de valencianisme que els permet guanyar un bon grapat de vots arraconant a forces genuinament valencianistes.

La RACV ha fracasat, va fracasar quan confià en el PP, quan confià en la AVL, dir ara que els ha defraudat es no voler admetre lo que ya sabiem, l´unica opcio per al valencià haguera segut continuar exigint al PP que donara les competencies a la RACV i tirara avant en la mareja, el PSOE en son dia no s´ho pensà tant quan va despedir als mestres valencianistes.

La RACV ha perdut i no mos alegrem per aixo, ans al contrari, el fracas de la RACV supon el fracas del valencianisme, traicionat novament pels seus dirigents cainites. La llarga travesia en el dessert del valencianisme, de lo que queda del valencianisme no passa per l´exigencia de valencianitat a la AVL, ni tan sols per l´exigencia al PP, abdos, servixen hui per hui al mateix fi. L´unic futur per a la malbaratà RACV passa per la practica de la neteja en les seues files, per l´expulsio dels que pertanyen o recolzen a la AVL.

Felip s´ha quedat a gust, hi ha que reconeixer el seu merit, pero no per enfrontarse a la AVL que aixo ya heu fem atres en mes corage i en mes riscs, sino perque la seua llavor editorial realment es digna d´elogi, ¿lo de la llengua?Aixo es atre cantar, sense els valencianistes que recolzaren la AVL, hui no tindriem que patirla.


No hay comentarios: