miércoles, 29 de noviembre de 2017

UNA SUMA DE DISTINTES LLENGÜES Y CULTURES HA DONAT LLOC A LA PARLA AUTÓCTONA VALENCIANA DE HUY


Baltasar Bueno Tárrega (Breu Historia de la Llengua Valenciana – Las Provincias – Giner de 1.999)

(traduccio per Josep Guillén y Milla)

La Comunitat Valenciana ha segut al llarc de l’historia una encreuà de llengües y cultures, una encreuà de camins aon coincidixen o s’enfronten  distints pobles y civilisacions.

Totes elles han anat conformant, en el pas del temps, la llengua, cultura y personalitat valencianes. La suma de totes estes llengües y cultures ha donat com a resultat la Llengua y Cultura Valencianes.

Per ací ha  passat grecs, fenicis, ibers, romans, gots, visigots, araps, judeus, castellans, navarresos, galecs, aragonesos.... y tots han deixat, en major o manco quantia, lo seu pes cultural y llingüistic, sobre tot els ibers, romans y araps.

Els catalanistes, no obstant, pretenen fer “tabula rasa” de tot allo, perque aixi se’ls ensenya y estos accepten, sense cap d’aparat critic, tan singular dogma de fe.

Pera els catalanistes, el poble valencià naix” en 1238, en esta fecha cifren el “naiximent d’un poble”, el valencià, de sa llengua y cultura.


Es dogma de fe, que deu avalar –avalen tot lo que diuen els catalanistes, siga lo que siga- la suposta “comunitat cientifica internacional”. Ses seguidors no pregunten, ni se pregunten, mes.

Creuen, mes o manco, a peus juntets que aci, a l’aplegà del rey Jaume I el Reconquistaor, aci no hi havia cap, es donà un “buit demografic”, y pera el cas de que hi haguera algu, degueren ser tots, segons el pareixer catalaniste, sorts y muts, no parlaven res, cap de llengua, y, gracies als soldats repoblaors catalans,  la majoria anafabets, que aplegaren de saqueig en Jaume I, hasda que no nos alfabetisaren en catala, no tinguerem una llengua “autoctona”.

D’un plumaç, els catalanistes se carreguen tota l’historia anterior del poble valencià, aquella que escomençà a lluir ya en el poble iberic, en les tribus edetanes y contestanes que foren importants agents de culturisacio y quina parla fon el primer solage de la Llengua Valenciana.No hay comentarios: